T’acompanyem en cada una de les etapes del procés, adaptant-nos a les necessitats i exigències específiques de cada projecte.

Servei integral de redacció y gestió de projectes

Després de més de 35 anys d’experiència oferim un servei Integral de redacció de projectes i gestió de projecte i obra, garantitzat sota un únic interlocutor expert que l’hi presentarà totes les opcions de disseny, optimitzant els recursos i amb estricte compliment dels objetius de projecte. Servei liderat per un Project Manager expert i un equip pluridisciplinar competent i compromès.

 • Estrategia de projecte i planificació integral
 • Redacció de projectes
 • Direcció facultativa
 • Direcció Integrada de Projecte: DIP Project Management
 • Gestió directa de Construcció: Construction Management

Planificació estratègica de projectes

Acompanyem el nostre client en la definició i planificació d’una estratègia de desenvolupament de projecte que garanteixi els objectius i les oportunitats, amb el menor risc possible i la màxima eficàcia de recursos.

 • Prospecció i anàlisi d’oportunitats de projectes.
 • Anàlisi de riscos.
 • Redacció i estudi de programes funcionals de projectes.
 • Organització de concursos d’arquitectura i selecció d’equips
  professionals
 • Estudis de viabilitat
Previous Next

Direcció integrada de projectes
Project Management

Gestionem el projecte des de la generació de la primera idea i el seu estudi de viabilitat fins a la posada en marxa, aportant i coordinant de forma proactiva tots els agents, minimitzant el risc, optimitzant els recursos destinats i equilibrant els objectius del projecte en benefici del client, usuaris i beneficiaris de el projecte.

 • Gestió del temps
 • Gestió del cost
 • Compliment d’objectius
 • Minimització de riscos
Previous Next

Gestió directa d'obres:
Construction Management

Gestionem i dirigim les obres, contractant els lots prèviament planificats. Aconseguim optimitzar el cost i la qualitat mitjançant un tracte directe amb els millors especialistes de cada disciplina. Coordinem de manera experta l’execució de l’obra aportant els recursos necessaris i mantenint sempre el client informat i amb potestat de decisió.

 • Contractació col·laborativa i competitiva per lots d’especialitats
 • Planificació dels treballs i coordinació dels especialistes.
 • Administració de contractes. (Certificacions periòdiques i
  control de cost)
 • Coordinació de tots els agents. (Direcció Facultativa)
Previous Next

Redacció de projectes:
Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme

La nostra oficina de projectes combina la capacitat creativa i projectual amb la praxi i coneixement tècnic en construcció dins dels paràmetres econòmics i globals de el projecte. Realitzem el servei integral de redacció de projectes amb especialistes altament qualificats de cada disciplina. Fusionem la creativitat amb pragmatisme, tècnica i economia.

 • Projectes d’arquitectura
 • Projectes d’enginyeria en instal·lacions, estructures, etc.
 • Projectes d’interiorisme i “fit-out”
 • Desenvolupament de plans urbanístics
 • Projectes d’urbanització
Previous Next

Direcció facultativa d'obres

Portem a terme el control tècnic de l’execució de les obres en funcions de direcció d’arquitectura, direcció d’execució (arquitecte tècnic / aparellador) i/o d’enginyeria. Vetllem pel compliment de les qualitats i prestacions del projecte assumint les responsabilitats legals derivades.

 • DF d’arquitectura
 • DF d’engenyeria
 • DF d’execució (Arquitecte tècnic – Aparellador)
 • Desenvolupament de plans urbanístics
 • Projectes d’urbanització
Previous Next

Consultoria general en projectes i construcció

L’ajudem en aquells aspectes del projecte que requereixen cert grau de coneixement i experiència per tal de validar decisions, identificar dades, realitzar càlculs… Auditem i realitzem els estudis de consultoria propis del nostre sector.

 • Auditories de projecte
 • Estudis tècnics i econòmics específics
 • Anàlisi de constructibilitat i enginyeria de valor
 • Valoracions i taxacions
 • Monitorització i seguiment del projecte
 • Representació del client
Previous Next

  Contacta amb nosaltres